Stanisław Sojka - plan teledysku Na cześć księdza Baki - zdjęcia na płytę "7 wierszy Miłosza"