Jarosław Kalinowski - sesja na potrzeby działalności politycznej