Mazury z Zespołem Pieśni i Tańca Politechniki Warszawskiej