Sesja zespołu Dom o Zielonych Progach do slideshow piosenki "O życiu"