XX Jubileuszowy Turniej Śpiewających Poezję - Łaźnia 2013 - Radom 10-12 V 2013