VI Ogólnopolski Festiwal im. Jonasza Kofty "Moja Wolności" 2012